PARQUET D’ALUMINI

Finestres amb pont tèrmic Finestres d'alumini més fusta Finestres de PVC El nostre producte principal en fusteria d'alumini són les finestres d'alumini. Les finestres són una part essencial de qualsevol casa i és per tant molt important escollir correctament el tipus de finestra que millor s'adequa a les nostres necessitats. En els últims anys, les finestres d'alumini en particular, han guanyat terreny a les obertures de fusta, i és que les possibilitats són no només infinites, sinó que ofereixen més i millors opcions que les obertures tradicionals. Emmotllables a qualsevol zona geogràfica, disponibles en diversos colors i textures, segures i pràctiques, cada vegada són més les persones que les trien a l'hora de construir. Les finestres d'alumini, depenent de la qualitat, model i tipus de vidre i l'alumini aconsegueixen un major o menor aïllament, és a dir que quan són triades d'acord a les necessitats de cada espai permeten conservar millor la calor a l'hivern i el fred en l'estiu, la qual cosa es tradueix en un important estalvi d'energia.   FINESTRA D’ALUMINI CORREDERA: finestra de fulles mòbils, lliscants mitjançant rodaments. Ofereixen un estalvi d’espai en la seva obertura i més accessibilitat de pas depenent del nombre de fulles col·locades. Actualment les finestres corredisses han millorat molt la seva estanquitat, ja que s’han incorporat més robustesa a la seva estructura, a més d’accessoris com la pelfa amb firso, que ajuda a escanyar considerablement el pas d’aire en comparació amb les pelfes tradicionals. En poder disposar de sèries com la S-76, la qual permet una capacitat de vidre per sobre de la mitjana, el ventall de possibilitats és molt més gran quant eficiència, podent incorporar vidres amb una càmera molt més gran o major espessor de vidre, aconseguint millorar notablement les seves prestacions. La corredissa estàndard es compon de dos carrils, però, es poden acoblar més carrils fins aconseguir el nombre de carrils desitjats, aconseguint així una corredissa a mida segons les necessitats de cada client. En les corredisses fabricades en PONSICO, els accessoris exposats a desgast, com rodaments o juntes, poden ser canviats i substituïts sense problemes, ja que són sistemes europeus i amb una homologació vigent. Incorporen esquadres per reforçar els biaixos, al contrari que altres corredisses del mercat que utilitzen cargols, els quals no atorguen a l’estructura la mateixa solidesa. Nosaltres som exigents amb els nostres materials, descartem sèries que no compleixin un mínim de qualitat per molt econòmiques que aquestes siguin, ja que això ens comporta a problemes en la instal·lació i en el manteniment …  FINESTRA D’ALUMINI PRACTICABLE: finestra de fulles abatibles, suspeses mitjançant frontisses. Ofereixen una obertura del 100% del buit llum, tancament hermètic i amb un excel·lent aïllament tèrmic i acústic. Múltiples variants i formes componen aquest tipus de finestres, batents, practicables, oscil·lobatents, fixos, projectants … Totes elles asseguren un tancament estanc i segur. En funció del tipus de sèrie escollida, la finestra ens atorgarà més o menys resistència, robustesa i estanquitat. Sèries com la Stilo-50, ens assegura una qualitat-preu molt bona en el mercat, podent carregar a l’estructura notable pes amb un vidre contundent, el qual ens assegurarà segons el tipus de vidre, insonorització, estalvi tèrmic energètic … Aquest tipus de finestres està compost per tres juntes de gomes intercanviables, dues en el marc i una a la fulla, per a major aïllament, els ancoratges de la fulla en el marc són metàl·lics per a una subjecció ferma i segura. Aquest tipus de finestres són recomanables per reduir soroll a l’interior de l’habitatge, ja que amb una capacitat de vidre de 25mm en el full, podem col·locar vidres dissenyats per a aquesta finalitat, com el laminat acústic, el qual al costat d’una perfileria de qualitat, es poden reduir de 30-40 db perfectament. Un altre avantatge és la fàcil neteja que aquest tipus de finestres ofereixen, ja que poden obrir 180 graus i accedir a l’exterior sense problemes. Es poden motoritzar finestres batents, la qual cosa és molt pràctic per a aquelles finestres que es troben en llocs poc accessibles …  FINESTRA D’ALUMINI OSCIL·LO-BATENT: finestra practicable que a més ofereix una obertura superior per ventilació, practica per espais on la finestra no es pot obrir del tot, per falta d’espai. Ofereixen tots els avantatges de les finestres practicables, però a més la possibilitat d’abatre gràcies a un mecanisme col·locat a la finestra.

Posem parquet d’alumini en substitució de la fusta, així no tindrà cap tipus de manteniment. Façanes d’Alumini Serralleria d’Alumini Segre ofereix el muntatge de façanes d’alumini aïllants. Es tracta de plaques d’alumini i material aïllant. És per tant una solució estètica, aïllant i que necessita un manteniment mínim. Façanes d’alumini Fàcil redisseny de façanes Manteniment mínim Estètic i aïllant.


+ INFORMACIÓ

CERCAR